Πόνοι στην σπονδυλική στήλη

Πόνοι στην σπονδυλική στήλη

Οι επιδημιολογικές μελέτες, από οποιαδήποτε χώρα και να προέρχονται δείχνουν ότι οι πόνοι στην σπονδυλική στήλη είναι οι συχνότεροι πόνοι του ανθρώπου. Ισως 2 στους 3 ανθρώπους κάποια περίοδο της ζωής τους να πάσχουν από χρόνιο πόνο στην σπονδυλική στήλη, δηλαδή από πόνο που διαρκεί περισσότερο από 3 μήνες. Παρόλο που έχουν γραφτεί βιβλία για την ερμηνεία και την θεραπεία του οξέος πόνου της σπονδυλικής στήλης, η κατανόηση των μηχανισμών που δημιουργούν τον χρόνιο πόνο είναι ακόμη ανεπαρκής. Αυτό έχει και σαν αποτέλεσμα για την θεραπεία του χρόνιου πόνου της σπονδυλικής στήλης να υπάρχουν στην βιβλιογραφία περισσότερες από 200 «τεκμηριωμένες» θεραπείες, που πρακτικά ερμηνεύεται ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει «σίγουρη» θεραπεία.