Μικρή Ιστορική Αναδρομή

Μικρή Ιστορική Αναδρομή

Για να κατανοήσει κανείς ένα θέμα καλύτερα χρειάζεται κατά την άποψή μου να ανατρέξει για λίγο στην ιστορία του. Ο πόνος είναι μια αίσθηση που εμφανίστηκε μαζί με τον άνθρωπο και είναι χρήσιμο να δούμε πως προσπάθησε  αρχικά να την κατανοήσει και μετά να την ερμηνεύσει. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, στην ιστορική αυτή αναδρομή είναι, ότι  τα φάρμακα που χρησιμοποιούσε ο προϊστορικός άνθρωπος για να καταπραϋνει τον πόνο του, χρησιμοποιούμε με μικρές παραλλαγές και εμείς σήμερα.