Η φυσιολογία και παθοφυσιολογία του πόνου

Η φυσιολογία και παθοφυσιολογία του πόνου

Δυστυχώς λίγα είναι γνωστά για τη φυσιολογία και πολύ λιγότερα για την παθοφυσιολογία του πόνου. Τα στοιχεία που υπάρχουν, είναι σκόρπια στο Διαδίκτυο και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον οποιονδήποτε, να τα συγκεντρώσει, να τα ταξινομήσει και να τα καταγράψει. Το χειρότερο όμως είναι ότι τα δεδομένα είναι ρευστά, αλλάζουν συνεχώς ακολουθώντας την βελτίωση της τεχνολογίας των εργαστηριακών μας μεθόδων. Ελπίζω το πρόβλημα αυτό να το διορθώνουμε συνεχώς με την λογική του διαδραστικού βιβλίου, ό,τι δηλαδή καινούργιο δημοσιεύεται να προστίθεται στα ήδη καταγεγραμμένα.