Αλλες θεραπείες

Αλλες θεραπείες

Πλην των βασικών φαρμακευτικών θεραπειών οι μισοί περίπου ασθενείς χρησιμοποιούν συμπληρωματικές ή εναλλακτικές θεραπείες, μόνες τους ή σε συνδυασμούς μεταξύ τους ή με τις κλασικές θεραπείες, για την θεραπεία του χρόνιου πόνου τους, Η βιβλιογραφία είναι γεμάτη άρθρα που προσπαθούν να ενισχύσουν ή να απορρίψουν τις εναλλακτικές θεραπείες με αποτέλεσμα κάποιος καλόπιστος αναγνώστης να μην μπορεί να ενημερωθεί σωστά. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε όσο πιο ψύχραιμα γίνεται, μερικές από αυτές που κατά την άποψή μου έχουν προσφέρει σε μερικούς ανθρώπους μεγάλη ανακούφιση.