Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνιου Πόνου

Επιστημονικής Εταιρείας για την Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ)

 Για Ασθενείς

Για να βρείτε το είδος του πόνου σας...

Πιέστε εδώ

 

Χρόνιος Πόνος - Είδος Πόνου

Αξιολόγηση της έντασης του πόνου σας

Οπτική, Αριθμητική και Λειτουργική Αναλογική Κλίμακα Πόνου

Visual Analogue Scale (VAS)

Αξιολόγηση Εντασης του Πόνου

1-2
Ελαφρός πόνος που δεν επηρεάζει τις συνήθεις δραστηριότητες
3-4
Ελαφρός πόνος που επηρεάζει κάποιες δραστηριότητες
5-6
Μέτριος πόνος που δεν επηρεάζει κάποιες δραστηριότητες (όπως τηλέφωνο, TV, διάβασμα κα)
7-8
Ισχυρός πόνος που επηρεάζει κάποιες δραστηριότητες (όπως τηλέφωνο, TV, διάβασμα κα)
9-10
Αφόρητος πόνος που δεν επιτρέπει ακόμη και την απλή φωνητική επικοινωνία
Wong Baker Face Scale

Τελευταία διεθνή νέα για τον πόνο

Για Γιατρούς

Εισαγωγή στον Πόνο

και στη σύγχρονη φαρμακευτική του αντιμετώπιση


Δρ Αχιλ. Ε. Γεωργιάδης, Ρευματολόγος

istorikianadromi
fisiologiapathologia
klinikofasmaponou
ponoispondilikistili
diaforaklinikasindroma
inomialgia
kentrikosdrontafarmaka
topikosdrontafarmaka
allestherapies